» 1 Més a la Família

1 Més a la FamíliaAssessorament per a persones/famílies que volen augmentar amb un amic pelut i no saben

quin es el gos més adequat a les seves necessitats.

 

Disposem d’un Pack de 6 sessions en les que aquest assessorament consta de trobar les característiques

adequades a cada família i acompanyar-lo a visitar els diferents llocs on trobar el nou membre i

assessorar-lo en cada moment i ajudar davant dels diferents dubtes que puguin tenir.

 

En el cas de voler un gos de raça, busquem els diferents criadors que hi han a la zona i amb unes

condicions adients per a la cria responsable d’animals, en les que també acompanyem a la família a

visitar a cada criador i així poder aconsellar en cada moment sempre que sigui necessari.