» Puppy School

Puppy School 01Classes de 6 sessions de 4-5 cadells en un espai interior amb tranquil·litat i control en tot moment, els cadells normalment aniran lligats amb la corretja, les interaccions amb els altres gossos i estímuls diversos serà controlada per no saturar al cadell i facilitar-li el procés de socialització. També sessions individuals a domicili.

Fomentar la calma: Estora, manteta, matalàs, etc.

De les 7 a les 9 setmanes seria ideal tenir l’entrevista prèvia per començar a treballar una mica.

GRUPS

  • Grup Cadells: Per a gossos de 9 a 12 setmanes,
  • Grup Juvenil: Per a gossos de 12 setmanes a 4 mesos.
  • Grup Mixta: Classes en les que hi han gossos des de les 9 setmanes als 4 mesos com a molt per a poder tenir una Puppy School 02socialització amb gossos d’altres edats, mides, caràcters, etc.

CLASSES

  • Classes a domicili: Atenció individualitzada. Major flexibilitat per el propietari. Falta de socialització.
  • Classes en grup: Alt nivell de socialització. Compartir experiències amb altres famílies. No permet atenció individualitzada.
  • Classes mixtes: 1 o 2 classes a domicili per saber realment com tenen adequat el domicili i el comportament a casa per a una bona convivència i equilibri amb la nova família. I classes en grup per facilitar el procés de socialització del cadell.

Puppy School 03Es necessari l’assistència d’una persona de referència com a mínim en cada sessió i poder anar acompanyat de la família, ja que tots interactuaran i conviuran diàriament amb el gos.

Es treballarà l’estimulació cognitiva, exploratòria, inicis d’obediència bàsica i conducta social, habituació als estímuls quotidiants amb els que conviurà al llarg de la seva vida.

Els cadells aconsegueixen els seus certificats d’aptitud.