Que portar quan viatgem amb els animals?

QUE NECESSITEM PER VIATJAR AMB ANIMALS?

A l’hora de començar a preparar un viatge, em de tenir en compte les necessitats del gos, que demanen, que portar en cas d’emergència, etc.

Nosaltres us deixem un llistat de que necessari portar quan viatgem amb animals.

 • Els bols de menjar i beure.

 • Xarxa o cinturó de seguretat per el viatge.Vacances gossos 08

 • Transportí.

 • Bosses per recollir les deposicions.

 • Les seves joguines.

 • La seva manteta.

 • Aigua fresca per el viatge.

 • Cartilla de vacunació.

Farmaciola Canina 01

- Farmaciola Canina -

* Gasses.

* Benes.

* Esparadrap.

* Termòmetre (via rectal).

* Sèrum (ulls).

* Aigua oxigenada.

* Pinces (paparres, espigues, etc.).

* Tallaungles.

* Xeringuilla (administrar medicaments, líquids, etc.).

* Tisores petites i romes – sense punta – (tallar gasses o benes).

 * Sabó líquid de coco antisèptic. (per desinfectar).

                                                                                                                 * Desinfectant iodat.

En cas necessari:

* Medicaments prescrits per el veterinari.

Aniria be que la farmaciola estigues ordenada en 3 parts:

 1. Venes, desinfectant, termòmetre
 2. Medicaments
 3. Utensilis (tisores, pinces)

Leave a Reply

*