Tenen els gossos més petits els problemes més grans ?

Font : Smart Animal Training 21/01/2014

Les investigacions mostren que els gossos més petits tendeixen a tenir més problemes de comportament .
Però com es compara un Chihuahua amb un Gran Danès o amb un Rottweiler en una escala de comportament ? .
Diversos estudis han demostrat que ja que la forma del crani afecta directament a la forma del cervell , la morfologia del cap d’un gos canvia la manera com els gossos perceben estímuls externs i possiblement , també la forma en què processen la informació ( Coppinger i Scheider , 1995 ) .

Un nou estudi de la Universitat de Sydney , es va centrar en la identificació de si existeix una relació entre l’alçada, el pes corporal , la forma del crani i el perfil de comportament dels gossos ( McCreevy & al. , 2013) . Examinant més de 8.000 propietaris de gossos i usant l’Avaluació del Comportament Caní i el Cuestinoario de Recerca ( C – BARQ ) , l’equip d’investigació va reunir una extensa base de dades que els permetien comparar gossos en base al seu morfologia i comportament . Fora de les 36 conductes considerades problemàtiques , 33 es correlacionaven amb l’altura dels gossos , el pes i la forma del crani . Les dades obtingudes en aquest estudi mostraven que l’alçada per si sola , és un fort predictor de certs trets de comportament . Els gossos més petits tendeixen a muntar a les persones o objectes més freqüentment que els seus contraparts , són més sensibles al tacte , tenen una major tendència a eliminar a casa quan es queden sols, tenen més problemes d’ansietat per separació , més por , més excitabilitat …

Llegir article complet ::
http://blog.smartanimaltraining.com/2014/01/21/smaller-dogs-bigger-problems/

Leave a Reply

*